ALGEMENE VOORWAARDEN.

1. Reservatie.
U kunt uw verblijf reserveren per telefoon of via onze internet site. Uw reservatie zal echter effectief zijn van zodra de betaling van uw verblijfskosten wordt opgenomen op onze rekening.

2. Annulatie van reservatie.
Bij annulatie van een reservatie, zijn volgende voorwaarden van toepassing:
- 30 dagen of meer voor aankomstdatum: 10% van het totale bedrag van de huur zal worden ingehouden.
- tussen 30 dagen en 7 dagen voor aankomstadum: 50% van het totale bedrag van de huur zal worden ingehouden.
- minder dan 7 dagen voor aankomstdatum: 100% van het totale bedrag van de huur zal worden ingehouden.

3. Wijziging van de reservatie of van de verblijfstijd.
In functie van de beschikbaarheden, zal de verblijfstijd worden verlengd en zal het tarief worden aangepast aan de nieuwe verblijfstijd.
Het inkorten van een reservatie zal een herberekening van de prijs met zich meebrengen in functie van de nieuwe verblijfstijd.

4. Aankomst- en vertrekuren.
Aangezien Het Poppenhuisje geen hotel is, beschikken wij niet over een receptiebalie. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om ons te verwittigen, enkele dagen op voorhand, van het uur van uw aankomst. De appartementen zijn beschikbaar vanaf 14u00 en dienen verlaten te worden vóór 10u00, de dag van uw vertrek. Wij aanvaarden geen aankomsten na 22u00.

5. Garantie.
Om het gehuurde goed te verzekeren, vragen we bij uw aankomst een garantiebedrag contant te betalen.
Het bedrag van de garantie hangt af van de duur van uw verblijf:
- 100 € voor de verblijven van minder dan één week
- 250 € voor de verblijven tussen één week en één maand
- 1.250 € voor de verblijven van meer dan één maand

6. Boedelbeschrijving.
Een inventaris van de uitrusting en van de huishoudelijke artikelen, die zich in het appartement bevinden, zal u overhandigd worden bij uw aankomst. Het is uw taak om deze inventaris te controleren en, indien nodig, ons uw eventuele opmerkingen mee te delen.
Het appartement en de inhoud ervan dient ons in dezelfde staat terug bezorgd te worden, als in dewelke u deze kreeg. Elke aangerichte beschadiging zal ingehouden worden op de garantie.

7. Verantwoordelijkheid
Het Poppenhuisje verwerpt elke verantwoordelijkheid inzake diefstal, verlies of beschadiging van welke aard dan ook, ontstaan tijdens uw verblijf.

8. Reglement van interne orde.
- Het is strikt verboden te roken in de appartementen.
- Dieren worden niet toegelaten in de appartementen.
- Elke verloren sleutel zal aangerekend worden ten bedrage van 100 €.
- De directie behoudt zich het recht om onmiddellijk een einde te stellen, zonder opzegging, aan het afgesloten huurcontract met een huurder die zijn verplichtingen niet respecteert of die, door zijn onaangepast of overdreven gedrag, het verblijf van andere huurders van Het Poppenhuisje verstoort. De huurder zal onmiddellijk de plaats moeten verlaten en zal, indien nodig, met behulp van de politie uitgewezen worden.Het Poppenhuisje, Spoormakersstraat 31 te 1000 Brussel - België
Tel : 00 32 484 61 23 83 - E-mail: info@lamaisondelapoupee.be